Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych]

1874

[Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych]

1883

[Załączniki do akt małżeństw]

1923

[Załączniki do akt małżeństw]

1924