Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Repertorium akt Magistratu

1819-1930

Akta tyczące się instrukcji kasowej

1823-1863

Akta tyczące się uzupełnionych komisorii przez wyższe władze poleconych

1823-1837

Akta instrukcji policji budowniczej

1823-1826