Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Sprawy różne - sprzedaż drzewa chłopom z lasów rządowych, uchwały zebrań gminnych w sprawie osad i gruntów wspólnych, prośby chłopów o rozpatrzenie sporów o grunty itp.]

1866-1909

Po seleniju Brzoska gminy Dzbov

1867-1913

[Wieś Dzbów gminy Dzbów]

1914

Po selenian Konopiska gminy Dzbów

1864-1913