Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Zarządzenia, okólniki, protokół pokontrolny administracji powiatowej (Starostwa, Rady i Wydziału Powiatowego)

#Przedwojewo Sona, majątek #UJAZDOWEK, SOKOŁÓWEK - ŚWIETLICA

1945

Sprawozdania z lustracji i zarządzenia polustracyjne

1948

Wiejska służba porządkowa (sprawozdanie z działalności)

1949

Nadzór nad urzędami stanu cywilnego (protokóły odpraw sołtysów, zarządzenia polustracyjne urzędu, sprawozdanie z odbytej lustracji)

1946