Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Majdanie Królewskim z lat 1890-1894

1890-1894

Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Majdanie Królewskim z lat 1895-1899

1895-1899

Akta Stanu Cywilnego parafii rzym-kat.w Majdanie Królewskim 1896-1910 ur[odzenia]. m[ałżeństwa]. zg[ony]

1906-1910

Zgony od 1889-1905, od 1918-1927

1889-1927