Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta Komisarza Rządu Polskiego w Łowiczu

#Łowicz, ul. Tkaczew 11

1919-1921

[Pisma w sprawie budowy różnych obiektów, sprawozdania dotyczące zatrudnienia robotników przy robotach publicznych]

1919-1921

Sprawy finansowe, rozliczenia z bankami, dowody zarachowania, rachunki kosztów podróży, dowody kasowe starostwa]

1919-1921

[Orzecznictwo w sprawach karnych, pozwy sądowe, sądy w sprawach administracyjnych, kary administracyjne]

1919-1921