Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Okólniki]

1921-1925

[Wykaz arkuszy spisowych funkcjonariuszów i pracowników państwowych podległych Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego]

1933

[Wykazy pracowników według kategorii i hierarchii stanowisk]

1937

[Wykaz imienny i sprawozdania liczbowe o stanie osobowym i ruchu służbowym pracowników administracji]

1937