Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Emigracja do Ameryki [wycinki prasowe]

1913-1918

Towarzystwo Opieki nad Wychodźcami Sezonowymi w Berlinie [bilanse roczne]

1916-1918

Sprawy zatrudnienia robotników [wycinki prasowe]

1918-1919

Wiadomości wojenne z frontu walk [wycinki prasowe]

VIII-IX 1914