Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Pierwsze materiały do historii i działalność i BOS i upoważnienia do objęcia lokalu - lista płacy, pierwsze sprawozdanie i korespondencja]

#plan szpitala Płocka 26

[1944-1945]

[ Protokóły odpraw Naczelników Wydziałów BOS [ robocze i nadzwyczajne ]

[1945-1948]

Korespondencja z SPB

[1946]

[ Korespondencja z: ] Prezydentem ] m.st. Warszawy, wiceprezydentami i Biurem Prezydialnym ]

[1945-1946]