Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

[Zarządzenie władz zwierzchnich w Lesznie regulujące sprawę sprzedaży naczyń drewnianych wyrabianych przez miejscowych jak i obcych bednarzy]

1769-07-04

[Cech bednarzy w Rawiczu poświadcza wyłączne wykonywanie naczyń drewnianych przez mistrzów tamtejszych]

1821-02-11

[Cech bednarzy w Poznaniu zapewnia o wyłącznym wykonywaniu naczyń drewnianych przez mistrzów cechowych i o przestrzeganiu interesów cechu]

1821

[Cech bednarzy we Wschowie zawiadamia o wykonywaniu kadzi do piwa itp. naczyń drewnianych przez cieśli]

1821