Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Księga Duplikat Urodzonych Umarłych i Zaślubionych Parafii Liszkowskiey w Obwodzie Seyneńskim Guberni Augustowskiey na Rok 1843

1843-1843

Księga Duplikat Urodzonych Zmarłych i Zaślubionych Parafii Liszkowskiey w Powiecie Seyneńskim Guberni Augustowskiey Rok 1844

1844-1844

Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zeyscia Parafii Liszkowskiey za rok 1845

1845-1845

Księga Duplikat Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych Parafii Liszkowskiej w Powiecie Seyneńskim Gubernii Augustowskiey Rok 1846

1846-1846