Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta Cywilne Urodzonych Gminy Krasnopolskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od R.1808 Maia.

1808-1809

Akta Suplementowe Cywilne Urodzonych Gminy Krasnopolskiey od R.1811 1-go Maja do R. 1812 1-go Stycznia.

#Krasnopol

1811-1811

Duplikat aktov roždenija, brakosočetanija i pogreba Krasnopolskago Prichoda za 1871 god

1871-1871

Duplikat aktov roždenija, brakosočetanija i pogreba Krasnopolskago Rimsko-Katoličeskago Prichoda w 1872 godu

#Lejpuny

1872-1872