Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych parafii sejneńskiej z roku 1854

1854-1854

Akta stanu cywilnego zaślubionych w gminie seyneńskiey od 1-go maja 1810 roku

1810-1811

Duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych parafii sejneńskiej z roku 1855

1855-1855

Duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych parafii sejneńskiej z roku 1856

1856-1856