Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Księga parafi sereyskiey urodzonych stanu cywilnego powiatu seyneńskiego w departamencie łomżyńskim sporządzone w roku 1808 dnia 1-go maia

#Sereje

1808-1809

Akta urodzonych gminy sereyskiey od 1-go stycznia 1812 aż do ostatniego grudnia

#Sereje

1812-1812

Duplikat aktov graždanskago sostojanija rimsko-katoličeskago prichoda Sereje 1873 goda

1873-1873

Dobavočnyj duplikat serejskago rimsko-katoličeskago prichoda

1873-1873