Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Księga do zapisywania aktów małżeństw gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim na rok 1808

#Suwałki #Akta małżeństw

1808-1809

Księga aktu urodzonych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1 maja 1813 po 1 maja 1814

#Akta małżeństw #Akta urodzeń #Suwałki

1813-1814

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania rzymskokatolickiego parafii w Suwałkach

#Suwałki #Akta małżeństw #Akta urodzeń

1891-1891

[Księga urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania rzymskokatolickiego parafii w Suwałkac]

#Suwałki #Akta małżeństw #Akta urodzeń

1892-1892