Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat Akt Stanu Cywilnego Greko Rosyyskich Parafii Suwalskiey od dnia 4 Października / 22 Września do dnia 19/31 Grudnia 1843 roku.

1843-1843

Duplikat aktów Stanu Cywilnego Suwalskiej Prawosławnej Parafii na 1853 rok.

1853-1853

Duplikat aktów Stanu Cywilnego Suwalskiej Prawosławnej Parafii na 1854 rok.

#Suwałki

1854-1854

Duplikat aktów Stanu Cywilnego Suwalskiej Prawosławnej Parafii.

1855-1855