Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat księgi aktów Urodzenia, Zaślubionych i Zmarłych Żydów Okręgu Łoździejskiego za rok 1827

1827-1827

Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Niechrześcian Okręgu Łoździeyskiego za Rok 1845

#Łoździeje

1845-1845

Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych z roku 1847 Wyznania Moyżeszowego Okręgu Łoździeyskiego.

#Łoździeje

1847-1847

Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych w roku 1848 Okręgu Łoździejskiego Wyznania Mojżeszowego

1848-1848