Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat akt cywilnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego okręgu Sereje na rok 1826

#Akta małżeństw #Akta urodzeń #Akta zgonów

1826-1826

Gubernia Augustowska Powiat Seyneński Okrąg Sereie Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych w 1846 w Okręgu Sereie

#Sereje #Akta małżeństw #Akta urodzeń

1846-1846

Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sereje za Rok 1848.

#Sereje #Akta małżeństw #Akta urodzeń

1848-1848

Duplikat akt cywilnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego okręgu Sereje na rok 1850

#Akta małżeństw #Akta urodzeń #Akta zgonów

1850-1850