Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplicat Akt Parafii Berznickiey Okręgu Seyneńskiego Wyznania Ludu Moyżeszowego z Roku 1826

#Berzniki #Krasnopol #Akta małżeństw

1826-1826

Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejneńskiego z roku 1850.

#Sejny #Akta małżeństw #Akta urodzeń

1850-1850

Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejneńskiego z Roku 1852

#Sejny #Akta małżeństw #Akta urodzeń

1852-1852

Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejneńskiego na Rok 1857

#Sejny #Akta małżeństw #Akta urodzeń

1857-1857