Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta urodzeń wyznania rzymsko-katolickiego parafii w Janówce z lat 1890-1893

#Janówka

1890-1893

Księga Aktów Ślubnych w parafji Janówka od dnia 25 stycznia 1916 roku do 1927 roku

1916-1927

[Księga akt zgonów parafii rzymskokatolickiej w Janówce z lat 1918-1924]

1918-1924

[Księga akt zgonów parafii rzymskokatolickiej w Janówce z lat 1924-1933]

1924-1933