Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Księga do spisywania Aktów Stanu Cywilnego na parafię Wawrzeńczyce, gminy szkalbmirskiej, powiatu hebdowskiego, departamentu krakowskiego, na rok 1811.

1811-1811

Księga Aktów Stanu Cywilnego parafii Wawrzeńczyce, powiatu hebdowskiego, gminy szkalmbierskiej, departamentu krakowskiego, na rok 1819.

1819-1819

Duplikat księgi urodzoneń, małżeństw i zgonów parafii Wawrzeńczyce za 1897 rok.

1897

Allegaty do małżeństw parafii Wawrzeńczyce

1819-1819