Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

AKTA ZEJŚCIA STANU CYWILNEGO PARAFII PANNY MARYI z Roku 1829

[1828] 1829 [1830]

Akta Zejscia Stanu Cywilnego Parafii Panny Maryi z Roku 1830

1830

Akta Zejścia Stanu Cywiln: Parafii Panny Maryi z Roku 1831

1831

Akta Zejścia Stanu Cywilnego Parafii Panny Maryi z Roku 1832

[1831] 1832 [1833]