Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Księgi małżeństw, zgonów i urodzeń

1856

Księga małżeństw, chrztów i zgonów

1857

Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów parafii katolickich i gmin ewangelickich z terenu powiatu czarnkowskiego

1857

Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów parafii katolickich i gmin ewangelickich z terenu powiatu czarnkowskiego

1858