Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Liber baptisatorum

1859

Duplikat chrztów

1861

Duplikat chrztów

1862

Lista ochrzczonych

1864