Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplicatus ex libris baptisatorum

1860

Duplicatus ex libris baptisatorum

1861

Duplicatus nativitatis

1862

Akta urodzenia

1863