Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Liber baptisatorum

1808-1812

Metrices baptisatorum

1819

Liber baptisatorum, mortuorum, copulatorum

1820

Liber baptisatorum, mortuorum, copulatorum

1821