Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Liber geborenen

1853

Duplikat der geborenen

1854

Duplikat der geborenen

1855

Duplikat der geborenen

1856-1856