Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat urodzonych

1862

Liber baptisatorum

1863

Duplicat baptisatorum

1864

Księga urodzeń

1865