Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta t.s. organizacji Deputacji i ogólnych przepisów

1836-1844

Akta t.s. nadesłanych świadectw na szlachectwo przed prawem [1836 r.]

1837-1861

Akta t.s. wykupu świadectw na przyznane szlachectwo

1838-1844

[Kontrola wydanych przez Heraldię świadectw szlacheckich przed prawem 1836 r.]

1840-1856