Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Acta des Domainen Polizei Amts Hohenstein der Colonisten in Sauden betreffend [Akta domenalnego urzędu policyjnego w Olsztynku dotyczący osadników w Sudwie]

#Sanden #koloniści #urząd policyjny w domenie

1819-1821

Acta Domainen Polizei Amts Hohenstein die von der Wirthen zu Dembeofen beantragte Abfindung ihrer Freibauholz-Gerechtsame betreffend [Akta urzędu polic. w Olsztynku dotyczące uprawnienia gospodarzy w Dębie do otrzymania bezpłatnie drewna budowlanego]

#Dąb #Dembeofen #deputat drzewny

1847-1854

Acta des Domainen Polizei Amts Hohenstein [die] Separationssache zweier gemeinschaftlicher Seen in Gilgenau betreffend [Akta domenalnego urzędu policyjnego w Olsztynku dotyczące sprawy separacji uprawnień do dwu gminnych jezior dąbrowieńskich]

#Dąbrówno #Mała Dąbrowa jezioro #Olsztynek

1872-1873

[1. List prof.. Joh. Voigta do intendenta Urzędu Domenalnego Olsztynku w sprawie jego podopiecznego B. Knothe. 2. Składka akt dotyczących majątków w różnych powiatach /być może pierwotnie nie należała do registratury/]

#Olsztynek #Knotbe Leopold #Voigt Johann

1832-1832