Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Projekty organizacji publicznych szkół powszechnych Nr 1 i 2 w Lidzbarku Warmińskim

1946-1950

Arkusze sprawozdawcze z wyników klasyfikacji uczniów za I półrocze 1950/1951 i II półrocze 1949/1950

1949-1951

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

1945-1948

Protokoły i sprawozdania

1950