Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Haupt-Geburts-Register Nr 1 - 19

1874-1874

Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 88

1877-1877

Heirats-Haupt-Register Nr 8-16, 1-13, 1-8, 1-17

1922-1925

Heirats-Haupt-Register Nr 1-14, 1-20

1926-1927