Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 18

1874

Ksiega urodzeń Nr 1 - 50,1 - 43,1 - 54,1 - 49 /brak 1884,i 1 - 51 /przepisana w języku polskim z oryginału niemieckiego w dniach 10.06.- 24.06.1950/

1880-1883,1885

Księga małżeństw Nr 1 - 8,1 - 5,1 - 9 i 1 - 11 /przepisana w języku polskim z oryginału niemieckiego w dniach 4.08.-8.08.1950/

1880-1883

Księga zgonów Nr 1 - 42,1 - 30,1 - 38,1 - 35,1 - 22,1 - 46,1 - 38,1 - 28, 1 - 23,1 - 36 i 1 - 17 /przepisana w języku polskim z oryginału niemiec- kiego w dniach 28.06.-13.07.1950/

1880-1890