Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Ogulny Summaryusz Alfabetyczny Metryk Urodzenia i Chrztu, Zaślubienia i Zeyścia 9-ciu książek dawnych Metryk Kościelnych w Parafij Grzebsk zapisanych od roku 1686 do roku 1808. Uformowany w Roku 1854

1854-1854

Akta Stanu Cywilnego Gminy Grzebskiey Urodzenia, Zawartych Małżeństw, Zeyścia z Roku 1834

1834-1834

[Akta urodzeń, małżeństw, zgonów]

1907-1907

[Akta urodzeń, małżeństw, zgonów]

1908-1908