Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Duplikat Chrztów, Ślubów i Pogrzebów.

1817

Duplikat Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum.

1826

Duplikat Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum.

1827

Duplikat Ochrzczonych, Zaślubionych i Zmarłych

1828