Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Gesellschaftsvertrag. Stammkapitel. Gesellschaftversammlung[Umowa między spółką a magistratem barczewskim, kapitał zakładowy, zebrania ogólne spółki]

#Barczewo #Wartenburg #kapitał zakładowy

1918-1943

Regierungs-Verfügungen [Zarządzenia rejencji olsztyńskiej]

#Barczewo #Wartenburg #zarządzenia rejencji

1926-1944

Aufsichtsrat [Rada nadzorcza, instrukcja, wyjaśnienia, zaproszenia, potwierdzenia]

#instrukcja #Rada Nadzorcza

1933-1944

Reichsverbaud deutscher Vohnungsunternehmen, Verbaud Deutscher Wohnungs Unternehmen Rundschrieben und Schriftwechsel [Związek Niemieckich Inwestycji Mieszkaniowych, Związek Wschodnioniemieckich Inwestycji Mieszkaniowych. Pisma okólne i korespondencja]

#pisma okólne i korespondencja

1934-1940