Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Przekazanie Ministerstwu Rozwoju Regionalnego spraw prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, objętych działem administracji rządowej. Protokół zdawczo-odbiorczy

2005-2006

Decyzja Ministra Gospodarki i Pracy nr 9 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Gospodarki i Pracy

2005

Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy nr 9 z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia polityki zarządzania ryzykiem w Ministerstwa Gospodarki i Pracy

2005

Zarządzenie Ministra Gospodarki i Pracy nr 50 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy

2005