Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Kosztorys odbudowy Osiedla

1949

Kosztorys odbudowy Zakładu

1949

Kosztorys na wykonanie instalacji wodociągowej

1949

Załącznik 2 do rozszerzonego projektu wstępnego. Podstacja transformatorowa centrala telefoniczna. Stacja pomp wodociągowych.

1949