Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1826-1826

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1831-1831

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1876-1876

Aneksy do aktów małżeństw

1876-1876