Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1828

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1836

Aneksy do aktów małżeństw

1890

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1891