Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1826

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1831

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1876

Aneksy do aktów małzeństw

1876