Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów

1808-1811

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1825

Sumariusz ogólny alfabetyczny metryk

1630-1808

Aneksy do aktów małżeństw

1808-1809