Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Książka protokółów, korespondencji i rachunków Cechu Piekarzy w Kutnie

#Gostynin miasto #Kutno miasto #Bajtel Józef

1818-1836

Książka kasowa Cechu Piekarzy w Kutnie

1818-1826

Książka kasowa Cechu Piekarzy w Kutnie

1819-1835

Kwity kasowe i korespondencja Cechu Piekarzy w Kutnie

1819-1849