Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Dokumenty do akt małżeństw

1860-1860

Dokumenty do akt małżeństw

1870

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów

1871-1871

Dokumenty do akt małżeństw

1871-