Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Księga urodzeń

1890-1890

Księga zgonów

1898-1906

Księga urodzeń

1906-1910

Akta małżeństw

1900-1911