Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Księga urodzeń

#Aleksander Rytelewski skan nr 140

1890-1896

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów

1908-1908

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów

1909-1909

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

1910-1910