Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Deputaci ziem rożańskiej i makowskiej przyjmują protekcję króla szwedzkiego Karola Gustawa, zgadzając się na związane z tym warunki.

1655.11.06

Plenipotencja dla delegatów ziemi nuruskiej, cześnika liwskiego Tomasza Cieciszewskiego z [Gardzica] i łowczego nurskiego Tomasza Jabłonowskiego z Jabłonowa, udających się do króla szwedzkiego.

1655.11.29

Plenipotencja dla delegatów ziemi nurskiej cześnika Tomasza Cieciszewszkiego i Lowczego nurskiego Tomasza Jabłonowskiego udających się do króla szwedzkiego celem uzyskania jego protekcji.

1655.11.15

Deputaci ziemi nurskiej wyznaczeni do pertraktowania z pełnomocnikami króla szwedzkiego o protekcję zobowiązują się w imieniu tychże ziem do dostarczenia w przeciągu 3 tygodni żądanej przez pełnomocników plenipotencji, gdyż ci ostatni uznali posiadaną przez deputatów za niewystarczającą.

1655.11.26/12.06