Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Pozew od Henryka Tyzenhauza z Kaltzenau po Reinholda Tyzenhauza z Festen o niesłuszne posiadanie przez tego ostatniego Tolkmojzy

1619

Protestacja Henryka Tyzenhauza z Kaltzenau uczyniona względem chłopów

1619

Protestacja Henryka Tyzenhauza z Kaltzenau przeciwko Gotardowi Janowi Tyzenhauzowi z Ultzen Salls i Nabben w sprawie majątkowej

1620

List Borchowej, wdowie po Janie Gadanie pisany do szwagra jej Henryka Tyzenhauza na Kaltzenau

1599