Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Papiery osobiste Stefana Rygla. Zaświadczenia, zameldowania, legitymacje, nekrolog i inne.

1902-1946

Pisma urzędowe, zaproszenia na uroczystości oficjalne, zebrania, akademia, rauty, bale itp. nadesłane Stefanowi Ryglowi przez różne instytucje.

1918-1933

Zbiór rachunków Stefana Rygla.

1915-1939

Karty wizytowe Stefana Rygla.

1755-1944