Portlety jest tymczasowo niedostępny.

Powiązane materiały

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1875-1876

1875-1876

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1890-1894

1890-1894

Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1879

1879

Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1881-1882

1881-1882